Destiny 2: วิธีรับคำเตือนขั้นสุดท้าย

อาวุธเสริม Strand ใหม่เป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดใน Destiny 2 นี่คือวิธีที่ Guardians รับมือ Final Warning ได้ ด้วยการเปิดตัวDestiny 2: Lightfallทำให้มีอาวุธและชุดเกราะแปลกใหม่หลายชิ้น หนึ่งในสิ่งแปลกใหม่เหล่านี้ Final Warning เป็นอาวุธเสริม Strand ตัวแรกในเกมและทรงพลังมากทั้งในโหมด PvP...